สนุกในภูเก็ต กระบี่ และพังงา เข้าใจประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม